Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii al MFP sau initiativa sustenabila de dezvoltare nationala

Scriu acest articol deoarece multi dintre noi s-au suparat inutil pe propunerea recenta a Partidului Social Democrat (PSD) de a legifera si infiinta Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii S.A. – o societate responsabila de producere de profit necesar prosperitatii economice a tarii si dezvoltarii acesteia.
Astfel incat v-am pregatit o sinteza a proiectului de lege si desigur si pus un draft al proiectului in subsolul articolului.
11382257
Proiectul Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii a fost iniţiat de MFP şi expus pe site-ul ministerului, în temeiul obligaţiei de transparenţă decizională.
Expunerea de motive a proiectului de lege arată că Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Finanţarea FSDI se va face din venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile aflate în portofoliul acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente financiare proprii şi din cele emise de alte entităţi, din venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni, dar şi din alte surse prevăzute de lege.

Înfiinţarea FSDI ar urma să aibă ca beneficii:
  • crearea de surse de finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor din domenii economice diverse, în condiţii de rentabilitate economică şi sustenabilitate financiară;
  • rol de catalizator eficient pentru atragerea de fonduri private (bănci, fonduri de pensii, fonduri de investiţii) care, alături de fondurile proprii, vor asigura finanţarea unor proiecte de investiţii a căror implementare va antrena un efect de multiplicare economică atât pe orizontală cât şi pe verticală. În funcţie de condiţiile de piaţă precum şi de caracteristicile proiectului finanţat, FSDI va putea atinge factori de multiplicare atractivi, efectul de multiplicare financiară fiind obţinut prin atragerea de capital de la investitori instituţionali şi privaţi, atât sub formă de participare la capital cât şi sub formă de capital împrumutat;
  • susţinerea eforturilor României de a obţine statutul de piaţă emergentă pentru piaţă de capital autohtonă prin creşterea lichidităţii, ca urmare a listării la Bursă de Valori Bucureşti şi AERO a companiilor din portofoliul FSDI;
  • creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile prin participarea la cofinanţarea unor proiecte de investiţii.
FSDI va avea forma unei societăţi pe acţiuni, al cărei unic acţionar este statul român pe întreaga durată de funcţionare, fiind înfiinţată în baza proiectului de lege care include ca anexă şi actul constitutiv. Funcţionarea şi activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar şi datoria publică conform metodologiei UE pentru a menţine clasificarea FSDI în afară sectorului public, pe toată durata existenţei sale.

Capitalul social al FSDI va fi format din aport în natură reprezentat de pachete de acţiuni deţinute de stat la societăţile care se vor află în portofoliul FSDI prevăzute în Anexa prezentului proiect de lege, precum şi din aport în numerar. Pachetele de acţiuni se transferă în proprietatea FSDI, iar acesta va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri proprii. În cazul societăţilor în care la dată preluării, statul este acţionar integral sau majoritar, FSDI nu va putea înstrăina, sub orice formă aceste acţiuni, dacă acest fapt va duce la pierderea poziţiei de acţionar majoritar a FSDI la societăţile în cauza.

Lista operatorilor economici propuşi a face parte din portofoliul FSDI prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din proiectul de lege are în vedere o serie de criterii, printre cele mai importante fiind:
  • neclasificarea acestora în sectorul administraţiei publice;
  • criterii economice (companii profitabile cu capitaluri proprii suficiente şi cifra de afaceri semnificativă);
  • tranzacţionarea acţiunilor în condiţii de piaţă (o parte din societăţile incluse în lista sunt tranzacţionate pe piaţa bursieră, în timp ce pentru altele există premize în vederea listării lor şi a tranzacţionării ulterior preluării).
Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un consiliu de supraveghere şi un directorat. Primii membri ai consiliului de supraveghere vor fi numiţi prin hotărâre a Guvernului, având ca mandat angajarea directoratului şi organizarea activităţii FSDI. Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (consiliul de supraveghere) cât şi executiv (directoratul) se va realiza de o manieră independentă în conformitate cu politica să investiţională, în vederea obţinerii de profit, în condiţii de piaţă, prin dobândirea în nume propriu de active şi pasive şi cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activităţi comerciale.
turned on macbook pro and brown leather file case
Fotografie de rawpixel.com pe Pexels.com

Deciziile privind managementul activelor şi pasivelor FSDI se iau de către organele de conducere ale FSDI, pe baze comerciale, în condiţiile legii şi ale actului constitutiv, fără implicarea sau acordul autorităţii publice care exercită, în numele statului român, drepturile şi obligatiile aferente calităţii de acţionar al FSDI sau al oricărei alte autorităţi sau instituţii publice în limitele strategiei investiţionale aprobată de acţionar. Pentru asigurarea unei conduceri eficiente şi a autonomiei decizionale a conducerii FSDI în Actul constitutiv sunt prevăzute principii de guvernanţă în conformitate cu Principiile de la Santiago promovate de Forumul Internaţional al Fondurilor Suverane de Investiţii care reprezintă cele mai bune practici în domeniu pentru fondurile de investiţii, însă adaptate la caracteristicile FSDI înfiinţat în principal ca un fond de dezvoltare.

Vezi și

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.