Situația interesantă la APISMB. Indemnizația de sprijin pentru tineri – problema acordării dreptului și hățișul birocratic

Am ales să scriu despre aceasta pentru a vă ajuta pe cei ce întâmpinați probleme similare să înțelegeți speța și de ce nu să vă puteți ajuta în ceea ce privește acordarea unui drept de care depinde tocmai existența voastră, iar pentru cei ce nu se află în problemă să înțelegeți paradigma unei societăți sensibile a căror repere de comunicare eficientă și empatie par pierdute în litere asupra cărora toți avem păreri și prea puține acțiuni.

Foto: ANPDCA

În data de 22.11.2022 am ieșit din sistemul de protecție al copilului de la Bacău pentru a obține cei 2500 de RON lunari prevăzuți de Ordinul nr. 1954/2022 al Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, cunoscut și ca indemnizația lunară de sprijin pentru tineri.

Totul fain până aici. Depun pe 7 decembrie 2022 la Agentia Pentru Plati Si Inspectie Sociala A Munincipiului Bucurestisolicitarea pentru acordarea indemnizației după modelul stabilit de Ordinul comun al MFTES și MMSS nr. 1954/2022.

Pe data de 12 decembrie 2022 APISMB mă contactează să modific cererea cu o adeverință de student emisă în aceeași zi cu data depunerii cererii, adică 12.12.2022. Atunci îmi e comunicată și informația că plata va fi făcută la finele lunii ianuarie 2023, ori februarie 2023 (la 2 luni de la cerere) și mai târziu aflu că pierd dreptul de plată pe luna decembrie 2022 că (șic!) legea ar fi neclară. Deci timp de 3 luni, deja 2 acum eu ar trebui să strâng din fund și sug din deget, timp în care alți tineri, precum un amic din Buzău beneficiază chiar din luna decembrie 2022 de indemnizație plătită, deși am ieșit amândoi în aceeași zi.

În seara asta discutând și cu un coleg avocat și uitându-mă peste Ordinul 1954/2022 identific cu stupoare următoarele:

În art. 13 din Ordinul nr. 1954/2022:

Alin. 1. Dreptul la alocație și, după caz, la indemnizația lunară de sprijin se stabilește începând cu luna următoare celei în care a fost emisă dispoziția conducătorului direcției generale sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz.
Alin. 2. Plata alocației și, după caz, a indemnizației lunare de sprijin se efectuează începând cu luna următoare emiterii documentelor prevăzute la alin. (1). 

Din citirea și înțelegerea textului normativ înțeleg două aspecte:

a. Dreptul la indemnizația de sprijin pentru tineri se stabilește începând cu luna următoare hotărârii Comisiei de Protecție a Copilului a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Având în vedere Hotărârea CPC DGASPC Bacău nr. 404/22.11.2022 curgerea dreptului începe cu luna decembrie 2022, contrar spuselor APISMB, iar după cererea depusă în data de 7 decembrie 2022, plata lunii decembrie 2022 este obligatorie de luna următoare.
b. Plata indemnizației de sprijin pentru tineri trebuia făcută din luna decembrie 2022 în ceea ce mă privește. Având în vedere Hotărârea CPC DGASPC Bacău nr. 404/22.11.2022 curgerea dreptului începe cu luna decembrie 2022, contrar spuselor APISMB, iar după cererea depusă în data de 7 decembrie 2022, plata lunii decembrie 2022 este obligatorie de luna următoare.

Totodată în art. 17 din Ordinul nr. 1954/2022:

(1) Indemnizația pentru tineri se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere a tânărului că a fost consiliat și informat cu privire la drepturile și responsabilitățile ce îi revin după încetarea măsurii, precum și pe baza actelor doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de acordare. Cererea se poate depune în format electronic sau în format letric la agenția teritorială.
(2) Dreptul la indemnizația pentru tineri se acordă, în baza deciziei directorului executiv al agenției teritoriale, după cum urmează:
a) începând cu luna următoare celei în care tânărului care face dovada că urmează o formă de învățământ la zi i-a încetat măsura de protecție specială, la solicitarea acestuia;

b) începând cu luna următoare celei în care tânărului care face dovada că are un loc de muncă i-a încetat măsura de protecție specială, la solicitarea acestuia.
(3) Actele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de acordare sunt următoarele:
a) copie după actul de identitate;
b) adeverință eliberată de direcția generală în evidența căreia s-a aflat cu măsura de protecție specială, însoțită de documentul prevăzut la art. 17^1 alin. (2);
c) adeverință eliberată de unitatea de învățământ pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. a);
d) adeverință eliberată de angajator pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b).
(4) Plata indemnizației pentru tineri se efectuează după emiterea deciziei prevăzute la alin. (2), dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii.
(5) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), plata indemnizației pentru tineri se efectuează integral, indiferent de numărul de zile lucrate în luna aferentă dreptului.
(6) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3.
(7) Decizia se comunică solicitantului indemnizației pentru tineri în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, fie electronic, fie letric.

Din citirea și înțelegerea textului normativ înțeleg două aspecte:

a. Dreptul la indemnizație se acordă ca urmare a deciziei directorului executiv al Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. Mai precis, decizia directorului executiv al APISMB constantă realitatea de fapt intervenită și realitatea de drept a dreptului învederat la art. 13, alin. 1 din Ordinul nr. 1954/2022. Deci plata trebuia să se facă și pe luna decembrie 2022, în conformitate cu 13, alin. 1 și alin. 2 din Ordinul nr. 1954/2022, iar aceasta se întemeia de drept pe decizia directorului executiv al Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. Aceasta sunt contrare spuselor APISMB. Menționez că cererea am depus-o pe data de 7 decembrie 2022, iar măsura a fost încetată prin Hotărârea CPC DGASPC Bacău nr. nr. 404/22.11.2022.
b. Plata indemnizației de sprijin pentru tineri nu se face mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii. Cererea a fost depusă pe mail în 7 decembrie 2022, ca urmare a încetării măsurii de protecție specială în data de 22.11.2022. Din data de 7 decembrie 2022 până în data de 27 ianuarie 2023, au trecut aproximativ 34 de zile, excluzând zilele libere de la stat/sărbătorile legale și zilele de weekend. Dacă judecăm după data comunicată de APISMB prin care aceasta susține că plata se va face după data de 22.02.2023 și faptul că plata incă nu a fost făcută constantăm că vor trece un număr de 52 de zile (până la data de 22.02.2023), lucru de unde rezultă incălcarea flagrantă a termenelor acordării drepturilor mele.

Constant cu stupoare că instituțiile ori au probleme în înțelegerea unor texte normative ori nu știu ce. Ce știu sigur e că de 2 luni mă confrunt cu probleme financiare și riscul unei excluziuni sociale tocmai din problemele lor de a înțelege un text juridic și de a acorda în timp util drepturile unor beneficiari.

Situația aceasta este comună multor tineri ce au ales să părăsească sistemul de protecție pentru a beneficia de acest drept și care întâmpina veșnica problemă legată de lipsa de competențe a unor funcționari ai statului.

M-am adresat Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în vederea clarificării situație mele, iar dacă pot ajuta și alți tineri nu ezitați să mă contactați.

Acum la nivelul Asociației The New Pagan Dawn – Tnpd mai am un tânăr ce a depus cerere cu asistența noastră către APISMB. Suntem curioși de reacția instituției în cazul său.

Sperăm ca dna Gabriela Firea să vină cu clarificări privind aceste situații pentru că dincolo de situația mea vorbim de iminența unor situații sociale sensibile pentru tinerii din România.

Vezi și

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.