În data de 2 mai, co ocazia Zilei Tineretului, am participat la deschiderea proiectului Consiliului Tineretului din România „Orașe Tinere – măsuri de locuire”, unde s-a vorbit despre criza locuirii la nivelul societății românești, de care cei mai afectați sunt tinerii și mai ales tinerii vulnerabili.

Raportul aici.

Citește mai mult

Înțelegerea precară a valorilor societăților libere, aceleași valori pentru care el, Dumitru Viorel Focșa, zis și Fuxia astăzi poate sa hărțuiască oameni de la tribuna Parlamentului și sa facă circ din locul in care se da ora exactă, dar și înțelegerea precară a valorilor pe care le statuează mândru, dar ipocrit prin piept prin atributele de creștin, credincios și apărător al dreptei credințe îl transforma pe Focsa intr-o Fuxia și îl înscrie in rândul politicienilor de carton, a politicienilor frivoli și tip out and in ai politichiei românești.

Citește mai mult

Raportul de Activitate și Planul Managerial este elaborat pentru asigurarea calităţii in actul de reprezentare a tinerilor și copiilor instituționalizați în concordanţă cu noile cerinţe ale sistemului de protecție a copilului din România, dar și din afara granițelor țării, punându-se accentul pe creșterea calității și cantității reprezentării, reducerea inechităților sociale și creșterea gradului de incluziune socială a tinerilor și copiilor instituționalizați. Pentru elaborarea acestuia s-a avut în vedere faptul că măsura dezvoltării rezilienței copiilor și tinerilor instituționalizați poate fi relevantă dacă se iau în considerare indicatorii care privesc echitatea socială și egalitatea de șanse, incluziunea socială și depășirea traumelor. Doresc să devină un pilon important al reprezentării tinerilor și copiilor instituționalizați din România, urmărind aplicarea corectă a principiilor asistenței sociale prin dezvoltarea unor activități axate pe problematica integrării tinerilor și copiilor instituționalizați, egalității de șanse, integrarea socială, extinderea și susținerea reprezentării vocii copiilor și tinerilor din sistem etc.

Citește mai mult

Curtea Constituțională a dat joi un răspuns la decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit marți că judecătorii naționali pot lăsa neaplicate deciziile Curții Constituționale care contravin dreptului Uniunii Europene, fără riscul de a fi anchetați disciplinar. CCR argumentează că decizia CJUE poate fi pusă în aplicare doar după revizuirea Constituției României.

Citește mai mult

In 6 ianuarie 2022 am luat la cunoștință refuzul VOLT ROMÂNIA de a mă primi ca membru al lor, având ca motive presupuse acțiuni ale Asociației THE NEW PAGAN DAWN in ceea ce privește desfășurarea activității educaționale prin intermediul Institutului Național de Cercetare și Studii Religioase Horapollo, platformă educațională a Asociației.

Citește mai mult