Cine suntem noi?

Adresa site-ului nostru este: https://cosminolteanu.eu.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului și șirul de agent de utilizator al browserului pentru a ajută la detectarea spamului.

Un șir anonim creat din adresa dvs. de e-mail (numit și hash) poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl utilizați. Politică de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului dvs., fotografia dvs. de profil este vizibilă publicului în contextul comentariului dvs.

Mass-media

Dacă încărcați imagini pe site, ar trebui să evitați încărcarea imaginilor cu date de locație încorporate (GPS EXIF) incluse. Vizitatorii site-ului pot descărca și extrage orice date despre locație din imaginile de pe site.

Formulare de contact

Cookie-uri

Dacă lăsăți un comentariu pe site-ul nostru, puteți opta pentru a vă salva numele, adresa de e-mail și site-ul web în cookie-uri. Acestea sunt pentru confortul dvs., astfel încât să nu trebuie să completați din nou datele dvs. atunci când lăsăți un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an.

Dacă vizitați pagină noastră de conectare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă browserul dvs. acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat atunci când închideți browserul.

Când vă conectați, vom configura, de asemenea, mai multe cookie-uri pentru a vă salva informațiile de conectare și opțiunile de afișare a ecranului. Cookie-urile de conectare durează două zile, iar cookie-urile cu opțiuni de ecran durează un an. Dacă selectați „Rețineți-mă”, datele de conectare vor persistă timp de două săptămâni. Dacă vă deconectați de la contul dvs., cookie-urile de conectare vor fi eliminate.

Dacă editați sau publicăți un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browserul dvs. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul postării articolului pe care tocmai l-ați editat. Expiră după 1 zi.

Conținut încorporat de pe alte site-uri web

Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod că și cum vizitatorul ar fi vizitat celălalt site web.

Aceste site-uri web pot colecta date despre dvs., pot utiliza cookie-uri, pot încorpora urmărirea terță parte suplimentară și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web.

Analize

Cu cine împărtășim datele dvs.

Cât timp păstrăm datele dvs.

Dacă lăsăți un comentariu, comentariul și metadatele sale sunt păstrate pe termen nelimitat. Astfel, putem recunoaște și aprobă automat orice comentarii ulterioare în loc să le ținem într-o coadă de moderare.

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web (dacă există), stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale în orice moment (cu excepția faptului că nu își pot schimbă numele de utilizator). Administratorii site-ului web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații.

Ce drepturi aveți asupra datelor dvs.

Dacă aveți un cont pe acest site sau ați lăsat comentarii, puteți solicită să primiți un fișier exportat cu datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv orice date pe care ni le-ați furnizat. De asemenea, puteți solicită ștergerea oricăror date personale pe care le deținem despre dvs. Această nu include date pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, legale sau de securitate.

Unde vă trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Informația ta de contact

Nr. de tel.: (+40) 745 686 833
Mail: cabinet@cosminolteanu.eu

Informații suplimentare

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Cum vă protejăm datele

Ce proceduri de încălcare a datelor avem la dispoziție

De la ce terți primim date

Ce proces automat de luare a deciziilor și / sau profilare facem cu datele utilizatorilor

Cerințe privind dezvăluirea reglementărilor din industrie

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare – Republicare

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic

Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005

LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competențe în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind liberă circulaţie a acestor date

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic;

DIRECTIVE

Directiva (UE) 2016/680

Directiva (UE) 2016/681

Directiva 95/46/CE – abrogată

Directiva 2002/58/CE

Directiva 2006/24/EC – a fost declarată invalidă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în anul 2014

Directiva 31/2000

DECIZII

Decizia 2010/87/UE din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Decizia 2010/365/UE din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România

Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări  terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2010/87/UE)

Decizia 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol), CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de Informaţii privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autorităţile desemnate ale statelor membre şi de către Europol în scopul prevenirii, depistării şi cercetării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave

Decizie cadru 2008/977/JAI privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

Decizia Comisiei din 4 martie 2008 de adoptare a Manualului SIRENE şi a altor dispoziţii de aplicare a Sistemului de Informaţii Schengen din a două generaţie (SIS ÎI)

Decizia 2007/533/JAI din 27 iunie 2007 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informţii Schengen din a două generaţie

Decizia 2004/915/CE din 27 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2001/497/CE privind introducerea unui set alternativ de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe

Decizia 2001/497/CE din 15 iunie 2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe în temeiul Directivei 95/46/CE

CONVENŢÎI

Convenție din 19 iunie 1990 de aplicare a acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune, Schengen, 19 iunie 1990

Convenţie privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenţia Europol)

Covenţia de la Prum – Schengen III

REGULAMENTE

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar de vize

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul de Informaşii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a două generaţie (SIS ÎI)

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind accesul la Sistemul de Informaţii Schengen din a două generaţie (SIS ÎI) al serviciilor competențe, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

RECOMANDĂRI

Recomandarea 2009/387/CE din 12 mai 2009 privind aplicarea principiilor de respectare a vieţii private şi protecţie a datelor în aplicaţiile bazate pe identificarea prin radiofrecvenţă

Recomandarea NR. R (87) 15 a comitetului de miniștri ai statelor membre ce reglementează utilizarea datelor personale în sectorul poliţienesc

Lista cu actele normative care reglementează protecţia datelor cu caracter personal în statele membre ale Uniunii Europene poate fi descărcată de aici

OPINII GRUPUL DE LUCRU ART. 29

Opinia nr. 1/2014 – 27.02.2014

Opinia nr. 2/2014 – 27.02.2014

Opinia nr. 3/2014 – 25.03.2014

Opinia nr. 4/2014 – 10.04.2014

Opinia nr. 5/2014 – 10.04.2014

Opinia nr. 6/2014 – 09.04.2014

Opinia nr. 7/2014 – 04.06.2014

Opinia nr. 8/2014 – 16.09.2014

Opinia nr. 9/2014 – 25.11.2014

Ghid de implementare a Deciziei CJUE în cazul Google – 26.11.2014

Politica privind cookie-urile

Despre această politică privind cookie-urile

Această politică privind cookie-urile explică ce sunt cookie-urile și cum le folosim, tipurile de cookie-uri pe care le folosim, adică informațiile pe care le colectăm folosind cookie-urile și modul în care sunt utilizate aceste informații și cum să controlăm preferințele cookie-urilor. Pentru informații suplimentare despre modul în care utilizăm, stocăm și păstrăm datele dvs. personale în siguranță, consultați Politica noastră de confidențialitate.Puteți oricând să vă schimbați sau să vă retrageți consimțământul din Declarația cookie-urilor de pe site-ul nostru web https://cosminolteanu.eu/privacy-policy/Learn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.Your consent applies to the following domains: cosminolteanu.eu

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt folosite pentru a stoca mici informații. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dvs. atunci când site-ul web este încărcat pe browserul dvs. Aceste cookie-uri ne ajută să funcționăm corect site-ul, să îl facem mai sigur, să oferim o experiență mai bună utilizatorului și să înțelegem cum funcționează site-ul web și să analizăm ce funcționează și unde trebuie îmbunătățit.

Cum folosim cookie-urile?

Ca majoritatea serviciilor online, site-ul nostru web folosește cookie-uri proprii și terțe în mai multe scopuri. Cookie-urile primare sunt în mare parte necesare pentru ca site-ul web să funcționeze în mod corect și nu colectează niciuna dintre datele dvs. de identificare personală.Cookie-urile de la terți utilizate pe site-ul nostru web sunt în principal pentru a înțelege cum funcționează site-ul web, cum interacționați cu site-ul nostru web, pentru a menține serviciile noastre în siguranță, pentru a furniza reclame relevante pentru dvs. și, în general, pentru a vă oferi un utilizator mai bun și îmbunătățit experimentează și ajută la accelerarea interacțiunilor tale viitoare cu site-ul nostru web.

Ce tipuri de cookie folosim?

Esențial: Unele cookie-uri sunt esențiale pentru a putea experimenta funcționalitatea completă a site-ului nostru. Acestea ne permit să menținem sesiunile utilizatorilor și să prevenim orice amenințări la adresa securității. Nu colectează și nu stochează nicio informație personală. De exemplu, aceste cookie-uri vă permit să vă conectați la contul dvs. și să adăugați produse la coș și să efectuați plata în siguranță.Statistici: Aceste cookie-uri stochează informații precum numărul de vizitatori ai site-ului web, numărul de vizitatori unici, paginile site-ului web vizitate, sursa vizitei etc. Aceste date ne ajută să înțelegem și să analizăm cât de performant este site-ul web și unde are nevoie de îmbunătățiri.Marketing: Site-ul nostru web afișează reclame. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a personaliza reclamele pe care vi le arătăm astfel încât să fie semnificative pentru dvs. Aceste cookie-uri ne ajută, de asemenea, să urmărim eficiența acestor campanii publicitare.Informațiile stocate în aceste cookie-uri pot fi folosite și de furnizorii de anunțuri terți pentru a vă afișa anunțuri și pe alte site-uri web din browser.Funcțional: T Acestea sunt cookie-urile care ajută anumite funcționalități neesențiale de pe site-ul nostru. Aceste funcționalități includ încorporarea de conținut precum videoclipuri sau partajarea conținutului site-ului web pe platformele de socializare.Preferințe: Aceste cookie-uri ne ajută să stocăm setările și preferințele de navigare, cum ar fi preferințele de limbă, astfel încât să aveți o experiență mai bună și eficientă la viitoarele vizite pe site.

Cum pot controla preferințele cookie-urilor?

Dacă decideți să vă schimbați preferințele ulterior prin sesiunea de navigare, puteți face clic pe fila „Politică de confidențialitate și cookie-uri” de pe ecran. Aceasta va afișa din nou notificarea privind consimțământul, permițându-vă să vă modificați preferințele sau să vă retrageți în totalitate consimțământul.În plus, diferite browsere oferă diferite metode de blocare și ștergere a cookie-urilor utilizate de site-uri web. Puteți modifica setările browserului dvs. pentru a bloca / șterge cookie-urile. Pentru a afla mai multe despre cum să gestionați și să ștergeți cookie-urile, vizitați wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.